Sữa tươi cô gái Hà Lan
Sản phẩm
Sữa tươi Không Đường
Tiêu chuẩn Hà Lan trong từng hộp sữa
Dung tích : 180ml, 110ml, 1L
Sữa tươi Không Đường
Sữa tươi Không Đường
Sữa tươi Có Đường
Sữa tươi Dâu
Sữa tươi Sôcôla
4 không

Sữa Cô Gái Hà Lan được làm từ nguồn nguyên liệu chọn lọc nghiêm ngặt, trải qua quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, với kinh nghiệm đúc kết hơn 145 năm qua.

Chúng tôi mong muốn mang trọn tiêu chuẩn Hà Lan qua sự tươi ngon tự nhiên và thuần khiết cho người tiêu dùng ở Việt Nam, như cách chúng tôi đã và đang làm ở hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Sữa tươi Có Đường
Tiêu chuẩn Hà Lan trong từng hộp sữa
Dung tích : 180ml, 110ml, 1L
Sữa tươi Có Đường
Sữa tươi Không Đường
Sữa tươi Có Đường
Sữa tươi Dâu
Sữa tươi Sôcôla
4 không

Sữa Cô Gái Hà Lan được làm từ nguồn nguyên liệu chọn lọc nghiêm ngặt, trải qua quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, với kinh nghiệm đúc kết hơn 145 năm qua.

Chúng tôi mong muốn mang trọn tiêu chuẩn Hà Lan qua sự tươi ngon tự nhiên và thuần khiết cho người tiêu dùng ở Việt Nam, như cách chúng tôi đã và đang làm ở hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Sữa tươi Hương Dâu
Tiêu chuẩn Hà Lan trong từng hộp sữa
Dung tích : 180ml, 110ml
Sữa tươi Dâu
Sữa tươi Không Đường
Sữa tươi Có Đường
Sữa tươi Dâu
Sữa tươi Sôcôla
4 không

Sữa Cô Gái Hà Lan được làm từ nguồn nguyên liệu chọn lọc nghiêm ngặt, trải qua quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, với kinh nghiệm đúc kết hơn 145 năm qua.

Chúng tôi mong muốn mang trọn tiêu chuẩn Hà Lan qua sự tươi ngon tự nhiên và thuần khiết cho người tiêu dùng ở Việt Nam, như cách chúng tôi đã và đang làm ở hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Sữa tươi Sôcôla
Tiêu chuẩn Hà Lan trong từng hộp sữa
Dung tích : 180ml, 110ml
Sữa tươi Sôcôla
Sữa tươi Không Đường
Sữa tươi Có Đường
Sữa tươi Dâu
Sữa tươi Sôcôla
4 không

Sữa Cô Gái Hà Lan được làm từ nguồn nguyên liệu chọn lọc nghiêm ngặt, trải qua quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, với kinh nghiệm đúc kết hơn 145 năm qua.

Chúng tôi mong muốn mang trọn tiêu chuẩn Hà Lan qua sự tươi ngon tự nhiên và thuần khiết cho người tiêu dùng ở Việt Nam, như cách chúng tôi đã và đang làm ở hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Sản phẩm khác