Cộng đồng
& Nông trại

Cộng đồng nông dân Hà Lan chúng tôi là một tập thể gắn bó và luôn cùng nhau đề cao giá trị gia đình. Đây không chỉ là việc kinh doanh thuần tuý mà là công việc của cả gia đình.

Cộng đồng này được thành lập để các nông dân Hà Lan có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn và cùng nhau phát triển. Đến nay, những gia đình nông dân Hà Lan của chúng tôi vẫn tiếp tục kế thừa nguyên vẹn những giá trị mà các thế hệ đi trước đã tạo nên.

Chúng tôi cũng mong muốn truyền đạt những giá trị truyền thống và kinh nghiệm hơn 140 năm trong ngành sữa đến những người nông dân châu Á thông qua việc chia sẻ các kiến thức và các tiêu chuẩn chất lượng Hà Lan với họ.

Cộng đồng nông dân

Điều đặc biệt ở FrieslandCampina đó là chúng tôi là cộng động những gia đình nông dân. Một công đồng với hơn 20,000 gia đình nông dân chăn nuôi bò sữa ở Hà Lan, Bỉ và Đức, tất cả đều có quyền đóng góp cho sự vận hành của tập đoàn, như cử đại diện tham gia ban giám đốc.

Chúng tôi tạo ra cách vận hành độc đáo này để giúp xây dựng một môi trường ổn định cho các gia đình nông dân. Bằng cách đảm bảo rằng họ có thể tìm thấy sự hỗ trợ lẫn nhau trong công đồng, họ có thể đứng vững hơn, đoàn hết hơn nhờ vào niềm đam mê đối với Sữa. Mỗi liên kết trong quy trình hoạt động, từ việc điều hành nông trại, đến việc chăm sóc và phương pháp chăm sóc, mỗi người trong những khâu này đều là những đơn vị gắn kết với nhau.

Hiện nay, chúng tôi là một trong những công đồng sản xuất sữa lớn nhất thế giới. Và những sản phẩm sữa của chúng tôi đựơc bán tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu.

Chúng tôi thật sự tự hào với xuất phát điểm khá khiêm tốn như vậy.

Chương trình Phát triển ngành sữa (DDP)

Với hơn 140 năm kinh nghiệm, những người nông dân Hà Lan của chúng tôi hợp tác cùng nhau để đảm bảo chất lượng sữa tốt nhất đến với mỗi gia đình. Từ việc cùng chia sẻ phương tiện vận chuyển, kỹ thuật và công nghệ đã dẫn đến sự thành lập khối liên hiệp nhằm cải thiện đời sống của những người nông dân chăn nuôi bò sữa tại Hà Lan và gia đình họ.

Hiện nay, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người nông dân trên khắp châu Á. Thông qua việc chia sẻ kiến thức, mở các khóa đào tạo, chương trình trao đổi và thiết lập hệ thống thu gom và phân phối, Chương Trình Phát Triển Ngành Sữa đã hỗ trợ hơn 40.000 nông dân châu Á sản xuất các sản phẩm từ sữa. Với việc giúp đỡ những người nông dân tại đây cải thiện chất lượng sữa, chúng tôi góp phần mang tới phúc lợi cho những gia đình nông dân tại châu Á. Ở một số nơi, tăng trưởng doanh thu đã vượt hơn 25%.

Và hơn thế nữa, điều này còn đồng nghĩa với việc tất cả các gia đình tại châu Á đều có thể thưởng thức những sản phẩm sữa ngon nhất với chất lượng tốt nhất.